ĐỢT 5.NGÀY 03.10.2021 Tại khu Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh