BÁO CÁO ĐÓNG GÓP + THU CHI ĐỢT 34 TẠI bÙ ĐĂNG.BÌNH PHƯỚC

THĂM VÀ TẶNG  130 PHẦN QUÀ CHO HỘ KHÓ KHĂN DÂN TỘC TÀY,NÙNG…. 155 PHẦN QUÀ CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN  HIẾU HỌC TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP II - III ĐĂNG HÀ-HUYỆN BÙ ĐĂNG-TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ĐỢT 34 : NGÀY 22/01/2014

 

 

 

 

 

<td style="width: 157.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: solid black 1.0pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; mso-border-l

 

 

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

HIỆN KIM

NGÀY…….

1

Cô Kim Hương

Cô Kim Oanh

Giảng viên Đại Học Sài Gòn

Gv. Phan Bội Châu

1.000.000đ

24/12/2013

2

Cô Ngô Thùy Dương

Giáo viên Trường THCS Quận 9

300.000đ

24/12/2013

3

Anh Phúc

Nhóm Thiện nguyện cựu sinh viên Đà Lạt

1.000.000đ

29/12/2013

4

Chị Đặng Thị Hoàng Anh

Ca sĩ nhóm mắt ngọc

1.000.000đ

11/01/2014

5

Ban Chấp Hành Liên Chi Hội- Khoa Nghệ Thuật

Trường Đại Học Sài Gòn

3.230.000đ

13/01/2014

6

Anh Lê Văn Quốc

Caphe HD CINEMA 4

1.000.000đ

13/01/2014

7

Cô Nguyễn Thị Như Ngọc

Giảng viên.trường Đại Học  Sài Gòn

2.000.000đ

14/01/2014

8

Xứ Đoàn SAVIO  BRISBANE

Úc  châu

9.000.000đ

15/01/2014

9

Công ty QT Nails

Úc châu

6.000.000đ

15/01/2014

10

Nhạc Sĩ Nguyễn Sỹ Phước Hoàng  (Jazz)

Quận Gò Vấp

2.000.000đ

16/01/2014

11

Cô Lâm Trúc Quyên

Trưởng khoa Nghệ Thuật. Trường Đại Học Sài Gòn

1.000.000đ

17/01/2014

12

Thầy Lê Quốc Dũng

Phó khoa Nghệ Thuật. Trường Đại Học Sài Gòn

500.000đ

17/01/2014

13

Cô Nguyễn Thị Thư Nhường

Giảng viên.trường Đại Học  Sài Gòn

500.000đ

17/01/2014

14

Nguyễn Sỹ Thiện

Củ Chi

1.000.000d

18/01./2014

15

Chị Thoa bạn Anh Hoàng

Tân Phú

2.500.000đ

18/01/2014

 

Chị Quản Thị Kim Liên

Phường Bình Lợi- Quận Bình Thạnh

1550 tập .775  bút Bi  =7.750.000đ

20/01/2014

16

Chị Hằng bạn chị Dung Chị Thoa

Tân Phú

600-000đ

20/01/2014

17

Chị Đào Vũ Lệ Hà

93/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Q.Bình Thạnh

1.000.000đ

22/01/2014

18

Thầy Nguyễn Việt Cường

Giảng viên.trường Đại Học  Sài Gòn

10.000.000đ

22/01/2014

19

Anh Tô Văn Phát

Công Ty Việt Quốc Q.12

2.000.000đ

(Tài khoản)

22/01/2014

20

Thầy Nguyễn Đức linh

Giảng viên Đại Học Sài Gòn

2.000.000đ

22/01/2013

21

Anh Tuyến Chị Phương

Quận 5

2.100.000đ

Ủng hộ tiền xe

22+28/01/2014

22

Anh Minh Công và Chị Diệp

Lớp nhạc Quaän 10

400.000đ Ủng hộ tiền xe

22/01/2014

23

Chị Nguyễn Xuân Quyên

Công ty Bông Sen

Đường NKKN Q.I

500.000đ

26/01/2014

24