DANH SÁCH ỦNG HỘ MỪNG XUÂN KỶ HỢI TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 27/01/2019
DANH SÁCH ỦNG HỘ MỪNG XUÂN KỶ HỢI TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 27/01/2019
 
STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ HIỆN KIM NGÀY
1 Cô Kim Hương Trường THCS Trần Bội Cơ 500,000 12/10/2019
2 Cô Ngọc Diễm Trường THCS Hoàng Văn Thụ 500,000 12/10/2019
3 Cô Tuyết Trinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ 500,000 12/10/2019
4 Cô Thu Hường Trường THCS Võ Thành Trang 500,000 12/10/2019
5 Cô Xinh Tươm Phòng Đào tạo Trường ĐHSG 500,000 12/10/2018
6 Cô Hán Thị Thu Trang Phòng Đào tạo Trường ĐHSG 500,000 12/10/2018
7  Vũ đoàn Mặt Trời Việt Quận Tân Bình 1,000,000 12/16/2018
8 Cô Trịnh Mộng Thúy Giáo viên Trường THCS Thuận Kiều. Quận 12 3,800,000 12/16/2018
9 Cô Nguyễn Thị Thư Nhường Cựu giảng viên Đại học Sài gòn 500,000 12/19/2018
10 Cô Trần Hoàng Thị Ái Cầm Giảng viên Đại học Sài gòn 2,000,000 12/19/2018
11 Cô Nguyễn Ngọc Uyển Giảng viên Đại học Sài gòn 500,000 12/19/2018
12 Một người Dấu Tên Gửi qua Tài khoản Ngân Hàng của Nhóm 500,000 12/19/2018
13 Cô Hà Việt kiều Mỹ Ủng hộ 100 USD  2,350,000 12/19/2018
14 Cô Việt Kiều tại Houston Ủng hộ 200 USD  4,670,,000 12/19/2018
15 Thầy Hoàng Nam Giáo viên Trung học Cơ sở tại Đảo Phú Quốc 1,000,000 12/27/2018
16 Cô Lâm Trúc Quyên Trưởng khoa Nghệ Thuật trường Đại học Sài gòn 3,000,000 1/8/2019
17 Cựu sinh viên khóa 28 Khoa Nghệ Thuật trường Đại học Sài gòn 1,000,000 12/16/2018
18 Chị Hà Công ty Nutifood Sài Gòn 2,000,000 1/20/2019
19 Chị Minh Quận 7 2,000,000 1/21/2019
20 Chị Đinh Doãn Trinh Thy Phường Bình Lợi Quận Bình Thạnh 2,000,000 1/22/2019
21 Cô Dương Thị Thu Giám đốc Trung Tâm Thu Nhạc 2,000,000 1/26/2019
22 Gia đình Chị Thủy Mẹ Cháu Uyên My (Dancerpost) Trường THSG Quận 5 5,000,000 1/27/2019
23 Gia đình Thầy Công Cô Diệp Trường âm nhạc Nguyễn Hạ Quận 10 10,000,000 1/27/2019
24 Một số Giáo dân Giáo xứ Vinh Đức - Xã Đoài - Thị xã Buôn Hồ Tỉnh Đắk Lắk 5,400,000 1/27/2019
25 Nhà xe Thảo Lan Đắk Lắk Ủng hộ xe chở hàng Miễn phí từ TPHCM đi Đắk Lắk   1/25/2019
26 Nhạc Sĩ Minh Mẫn Bao  xe du lịch 16 chỗ cho Ban Nhạc 3 ngày đi, ngày về và một số bữa ăn.   26 + 27 + 28 /01/2019
27 Thầy Đức Linh Bao một số bữa ăn và nơi ở cho Ban nhạc và vé xe ca sĩ   26 + 27 + 28 /01/2019
28 Thầy Việt Cường Bao khách sạn nghỉ cho một số thành viên nhóm   27 + 28 /01/2019
TỔNG CỘNG 51,720,000  
 
STT TỔNG THU VÀ CHI NỘI DUNG THU VÀ CHI HIỆN KIM NGÀY
1 TỔNG THU CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM HỌAT ĐỘNG 180,000,000 12/16/2018
2 TỔNG CHI CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM HỌAT ĐỘNG 142,089,000 12/16/2018
3 TỔNG SỐ DƯ CUÔI CÙNG CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỈ NIỆM 10 NĂM HỌAT ĐỘNG 37,911,000 12/16/2018
6 TỔNG THU ĐẤU GIÁ TRANH CÔ QUẢN THỊ KIM LIÊN 80 TRIỆU-CHỊ NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 18 TRIỆU 98,000,000 12/16/2018
7 TỔNG THU CUÔI CÙNG

KỈ NIỆM 10 NĂM HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

135,911,000 16/12/2018
9 TỔNG THU CUÔI CÙNG  MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019 51,720,000 1/27/2019
10 TỔNG THU KỈ NiỆM 10 NĂM VÀ XUÂN KỶ HỢI 2019 187,631,000 1/27/2019
11 TỔNG CHI MỪNG  XUÂN KỶ HỢI 2019 153,485,000 1/27/2019
12 TỔNG DƯ ĐỢT 44 XUÂN KỶ HỢI 2019 34,146,000 1/29/2019
13 TỔNG DƯ ĐỢT 43 TẾT TRUNG THU 2018 TẠI ĐỊNH QUÁN 20,735,000 9/20/2018
14 TỔNG DƯ 2 ĐỢT TỔNG DƯ ĐỢT 43 + ĐỢT 44 54,881,000 2/15/2019

 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TỪ THIỆN
 
STT TÊN HÀNG SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI DÂN TỘC NGHÈO TẠI ĐẮK LẮK
1 Mì gói Hảo Hảo (thùng) 250 93,000 23,250,000
2 Đường Biên Hòa loại I  (1 kg) 250 18,500 4,625,000
3 Dầu ăn Tường An (1 lít) 250 31,000 7,750,000
4 Bột Ngọt  454 gam (1/2kg) 250 27,000 6,750,000
5 2 Chai Tương Tam Thái tử 250 13,000 3,250,000
6 2 Chai CoCa Chai Lớn 1.5 lít 250 30,000 7,500,000
7 1 Hộp Bánh Lớn Gery 250 38,000 9,500,000
8 1 Hộp Bánh Xốp NaBaTi Lớn 250 32,000 8,000,000
9 1 Bịt Kẹo SUMIKA Bibica Lớn 250 25,000 6,250,000
10 1 Hộp Sữa Ngôi Sao 250 16,000 4,000,000
11 1 Túi đựng Quà 250 10,000 2,500,000
12 Tiệc hội chợ ẩm thực mái ấm 1 40,000,000 40,000,000
13 Tiền âm thanh dàn nhạc  1 6,000,000 6,000,000
14 Xe tải Quà và Xe chở Người 1 10,200,000 10,200,000
15 Ca sĩ và Ban nhạc 1 11,000,000 11,000,000
16 Ăn uống 3 ngày   2,910,000 2,910,000
TỔNG     153,485,000