HÌNH ẢNH ĐỢT TỪ THIỆN CUỐI CÙNG CỦA NĂM TẠI THÔN 1, XÃ LA DẠ, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN 12.12.2021