Danh sách đóng góp quỹ từ thiện tháng 10/2009 của Lớp K30 Kiên Giang
Danh sách đóng góp quỹ từ thiện tháng 10/2009 ( TẤM LÒNG VÀNG )
của Lớp Đại Học Âm Nhạc Khóa K30 Tỉnh Kiên Giang


Click here to view full size
Click here to view full size

Đây là số tiền của các Bạn sinh viên tại Tỉnh Kiên Giang đóng góp cho quỹ: "TẤM LÒNG VÀNG". Số tiền này sẽ được sử dụng cho các chuyến công tác từ thiện tại Tỉnh Kiên Giang mà thôi. Vì đó là nguyện vọng của các Bạn sinh viên muốn giúp đỡ cho những người khó khăn và bất hạnh tại Tỉnh nhà.
Xin báo cáo đến các thành viên và quý vị để nắm rõ thông tin trên.

Thay mặt Nhóm Lòng Nhân Ái.
Xin chân thành cảm ơn.