Danh sách đóng góp từ thiện đợt 20
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN ĐỢT 20

Click here to view full size
Click here to view full sizeBÁO CÁO TÀI CHÁNH ĐỢT 20
Ngày 20 tháng 08 năm 2010

Thăm và tặng quà cho 150 Cụ Bà Neo Đơn tại Mái Ấm Thiên Ân thuộc Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CHI PHÍ CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. 150 phong bì mỗi phong bì là 50.000đ = 7.500.000đ
2. Tổ chức ăn trưa với các cụ là : 2.000.000đ
3. Các chi phí khác : 200.000đ
4. Tặng 50 kg gạo
TỔNG CỘNG : 9.700.000đ
Thu : 9.000.000đ
Chi : 9.700.000đ
Số tiền bị âm (thiếu) là : 700.000đ
Số tiền còn dư đợt 19 là : 3.600.000đ
Số tiền 3.600.000đ – 700.000đ = 2.900.000đ
Số tiền dư cuối cùng của đợt 20 là : 2.900.000đ